Excel cơ bản dành cho người mới bắt đầu -Bài số 2

Excel cơ bản dành cho người mới bắt đầu -Bài số 2
Excel cơ bản dành cho người mới bắt đầu bài 2 sẽ giúp các bạn làm quen với các tính toán cơ bản chủ yếu thông qua các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trên excel. Hiểu được quy luật tính toán trên excel sẽ giúp bạn tính toán nhanh hơn trong công việc cũng như làm việc trên sổ sách.
Excel cơ bản dành cho người mới bắt đầu -Bài 2

Đăng ký chứng chỉ ứng dụng CNTT